XML
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2018 Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2019-03-29
Publikujący Wioletta Jakieła 2019-04-12 09:57
Modyfikacja Wioletta Jakieła 2019-04-12 09:57