XML
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Dukli
Lp. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję
(w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych)
Data
złożenia
petycji
Przedmiot petycji Przebieg postępowania Uwagi
Przewidywany termin załatwienia petycji Zasięgane opinie w sprawie petycji Data zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję
o sposobie jej załatwienia
Sposób załatwienia petycji (treść zawiadomienia- skan)
1. wyłączenie jawności w związku
z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
24.03.2020 Petycja dotycząca ”Stop zagrożeniu zdrowia i życia” Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 25.05.2020 OI.152.2.2020  
2. wyłączenie jawności w związku
z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
3.04.2020 Petycja dotycząca wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej” Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 25.05.2020 OI.152.6.2020  
3. Fundacja „Tradycyjne Podkarpacie” 14.02.2020 Petycja w sprawie masowych szczepień Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji     OI.152.12.2020  

Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2020-01-07
Publikujący Wioletta Jakieła 2020-01-07 13:57
Modyfikacja Wioletta Jakieła 2021-03-10 10:35