XML
Budżet Gminy Dukla na rok 2022

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
ZARZĄDZENIE NR 152/21 BURMISTRZA DUKLI z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2022 rok Plik pdf 6.45 MB
Opinia RIO 7/1/2021 Plik pdf 182.21 KB
Opinia RIO 7/94/2021 Plik pdf 117.06 KB
UCHWAŁA NR XLVII/330/21 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2022 Plik pdf 7.50 MB
UCHWAŁA NR XLVII/331/21 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla na lata 2022-2036 Plik pdf 1.55 MB
Uchwała nr 7/15/2022 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Dukla na 2022 r. Plik pdf 121.23 KB
Uchwała nr 7/16/2022 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii prawodłowości planowanej kwoty długu Gminy Dukla, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Plik pdf 198.38 KB
ZARZĄDZENIE NR 66/22 BURMISTRZA DUKLI z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dukla Plik pdf 329.58 KB
ZARZĄDZENIE NR 108/22 BURMISTRZA DUKLI z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dukla Plik pdf 329.98 KB
ZARZĄDZENIE NR 119/22 BURMISTRZA DUKLI z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku Plik pdf 6.50 MB
ZARZĄDZENIE NR 148/22 BURMISTRZA DUKLI z dnia 20 października 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dukla Plik pdf 330.02 KB
ZARZĄDZENIE NR 96/23 BURMISTRZA DUKLI z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dukla za 2022 rok Plik pdf 1.16 MB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2021-11-09
Publikujący Maria Bernadzikowska 2021-12-02 12:15
Modyfikacja Aleksandra Okońska-Szczurek 2023-05-18 07:44