Urząd Miejski w Dukli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dukla, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku Plik pdf 276.30 KB
Opinia do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach, sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Dukla w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dukla w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi Plik pdf 46.02 KB
Odstąpienie od wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem mieszkalnym jednolokalowym oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości Plik pdf 36.73 KB
Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dukla z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020" Plik pdf 32.57 KB
Odstąpienie od wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Plik pdf 34.22 KB
Opinia do projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Plik pdf 40.04 KB
Opinie do projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dukla Plik pdf 30.88 KB
Odstąpienie od wyrażenia opinii do projektu statutów Sołectw oraz Zarządu Osiedla i Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Dukla w celu uzyskania opinii dotyczącej statutów jednostek pomocniczych Plik pdf 421.84 KB
Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2019 rok Plik pdf 273.33 KB
Odstąpienie od wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Dukla poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Plik pdf 446.34 KB
Opinia do projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dukla za pomocą instrumentu płatniczego Plik pdf 272.78 KB
Odstąpienie od wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2019 r.” Plik pdf 446.88 KB
Odstąpienie od wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych Plik pdf 421.28 KB
Odstąpienie od wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Plik pdf 444.30 KB
Opinia do projektu uchwały w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Plik pdf 272.67 KB
Opinia do projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Dukla Plik pdf 273.06 KB
Opinia do projektu zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie miasta Dukla Plik pdf 272.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2019-01-02
Publikujący Wioletta Jakieła 2019-01-02 08:29
Modyfikacja Wioletta Jakieła 2020-02-26 14:55
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2018-03-12
Publikujący Wioletta Jakieła 2018-03-12 08:28
Modyfikacja Wioletta Jakieła 2019-07-08 08:35
Podmiot publikującyUrząd Miejski w Dukli
WytworzyłAndrzej Bytnar - Burmistrz Dukli2017-04-19
Publikujący Mirosław Matyka - Administrator BIP 2017-04-19 12:56
Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla , tel. (013) 432 91 00 , e-mail: gmina@dukla.pl
Wygenerowano: 25 czerwca 2024r. 19:25:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.